Contact Us

Xuzhou Tian Xi Glass Bottle Co., Ltd.

Mobile phone: +86-15720783491
TEL: +86-516-80229466
Email: admin@xztxglass.com
Website:http://www.xztxglass.com
Address: No.306 Zhongshan North Road ,Gulou District ,Xuzhou ,Jangsu Province